Fellesrådet


Farsund kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Farsund.

 

Fellesrådet har to menigheter: Farsund menighet og Lista menighet