Velkommen til dåp!


Gratulerer med barnet, og velkommen til dåp i Farsund og på Lista!

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi del av et fellesskap som strekker seg over hele verden - og gjennom alle tider.

Barnet blir vanligvis døpt i din lokale kirke, og menigheten gleder seg over å ta imot dere! Her vil barnet bli invitert til oppfølging gjennom hele barndommen og ungdomstiden.