Spind gravplass


I Lyngdalsavis fremgår det at hele Lyngdalssletta må sjekkes for DDT. Videre kan en lese at Spind gravplass har fått tilført masse fra dette området. Vi arbeider nå med å få oversikt over situasjonen og arbeidet på gravplassen er derfor satt på vent. Det...

Les mer
 

Spind gravplass


I Lyngdalsavis fremgår det at hele Lyngdalssletta må sjekkes for DDT. Videre kan en lese at Spind gravplass har fått tilført masse fra dette området. Vi arbeider nå med å få oversikt over situasjonen og arbeidet på gravplassen er derfor satt på vent. Det...

Les mer

Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan


Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at denne delen av gravplassen igjen blir tilgjengelig. Festere av graver på berørte parsell, har blitt tils...

Les mer
 

Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan


Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at denne delen av gravplassen igjen blir tilgjengelig. Festere av graver på berørte parsell, har blitt tils...

Les mer

Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune


Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune har vært ute på høring. Høringsinnspill er innarbeidet og nye vedtekter er vedtatt av Farsund kirkelige fellesråd 22.09.2022 og godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24.10.2022. 

Les mer
 

Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune


Vedtekter for gravplassene i Farsund kommune har vært ute på høring. Høringsinnspill er innarbeidet og nye vedtekter er vedtatt av Farsund kirkelige fellesråd 22.09.2022 og godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 24.10.2022. 

Les mer